finden

GHID

pentru cetățenii Uniunii Europene din Saxonia-Anhalt

STIMAȚI CITITORI,

Populația din Saxonia-Anhalt a devenit mai diversă în ultimii ani dato- rită imigrației. Între timp, în statul nostru federal, mai mult de opt la sută din toți cetățenii au un trecut migrator. O treime din totalul stră- inilor înregistrați în Saxonia-Anhalt și peste jumătate din totalul anga- jaților străini din land sunt cetățeni UE din alte țări europene. Printre cele zece țări de origine principale se numără Polonia, România și Bul- garia.

Pe lângă imigranți, în cadrul liberei circulații a lucrătorilor, un număr mare de lucrători mobili din alte țări UE rămân în stat pentru o pe- rioadă de timp scurtă sau medie. În general, ponderea cetățenilor UE în totalul angajaților care fac obiectul contribuțiilor de asigurări so- ciale este de aproximativ 2,5%.

Fie că este vorba de companii, de sectorul sanitar, de instituțiile noas- tre culturale sau de universități, avem nevoie de imigranți pentru ca viața să funcționeze. O integrare reușită reprezintă o oportunitate enormă. Saxonia-Anhalt depinde în prezent și va continua să depindă din ce în ce mai mult de imigrație, de lucrătorii străini și de integrarea cu succes a acestora, pentru a face față schimbărilor demografice, pentru a proteja tinerii în formarea lor profesională și pe piața muncii și pentru a consolida diversitatea culturală în land.

Este sarcina noastră comună să facem tot ce ne stă în putință pentru ca în Saxonia-Anhalt oamenii, indiferent de originea lor, să se simtă bi- neveniți și ca acasă. Cu cât mai bine se vor informa imigranții și lucră- torii străini despre oportunitățile de sprijin, cu atât mai repede vor reuși să sosească aici și cu atât mai bine vor putea pune la dispoziția statului potențialul lor.

Un punct important al activității de integrare din cadrul multor pro- iecte din ultimii ani a fost și este planificarea integrării refugiaților. Fach- und Servicestelle EU-Migration Sachsen-Anhalt a realizat cu amabilitate ghidul respectiv pentru a completa aceste oferte întru sprijinul cetățenilor UE.

 

Vă dorim lectură informativă!

Cu deosebită considerație
SUSI MÖBBECKSECRETAR DE STAT ÎN CADRUL MINISTERULUI MUNCII, AFACERILOR SOCIALE, SĂNĂTĂȚII ȘI EGALITĂȚII DIN LANDUL SAXONIA-ANHALT COMISARUL PENTRU INTEGRARE AL GUVERNULUI DE STAT

Susi Möbbeck
DESPRE ACEST GHID

Acest ghid reunește informații frecvent solicitate și uneori dispersate despre viața și munca cetățenilor Uniunii Europene în Saxonia-Anhalt. Nu numai forma broșurii este nouă. De asemenea, am adoptat o nouă abordare în procesul de redactare, deoarece organizațiile membre europene au furnizat sugestii referitoare la aspectele importante și au facilitat orientarea printre reglementările adesea complicate. În acest fel, am dori să îmbunătățim în mod durabil gradul de informare și orientare independentă a cetățenilor UE. Pentru prezentarea temeiu- rilor juridice la nivel național, am folosit Infothek al Biroului federal pentru egalitatea de tratament pentru lucrătorii din UE.

Capitolele se concentrează asupra informațiilor de bază care pot faci- lita orientarea inițială. Totodată, sunt disponibile numeroase link-uri pentru a accesa informații suplimentare pe portaluri de internet spe- cializate, și la centrele de contact și de consiliere din Saxonia-Anhalt. Indicațiile și sfaturile evidențiate în text, precum și indexul de cuvinte cheie completează ghidul pentru a oferi sprijin în luarea deciziilor și orientarea sigură în viața de zi cu zi.

Ghidul se adresează nu numai cetățenilor UE, ci și numeroșilor lor susținători în Saxonia-Anhalt: serviciilor specializate din domeniul consilierii sociale generale și specifice migrației, centrelor de coordo- nare pentru integrare, numeroșilor promotori implicați în proiecte și inițiative în cadrul biroului principal și în activități de voluntariat. Acesta poate și trebuie să fie folosit ca un ghid sau ca o carte de refe- rință nu în ultimul rând și de către cei, care activează în cadrul organi- zațiilor și asociațiilor de migranți.

Pentru a fi cât mai ușor de înțeles, prima ediție a acestui ghid de orientare este disponibilă în limbile germană, engleză, poloneză, ro- mână, bulgară și maghiară. Acesta poate fi descărcat de pe portalul de informații www.eumigra.de/eu-wegweiser.html sub forma unei broșuri închise. Capitolele tematice individuale vor fi disponibile în curând și în alte limbi europene, atât în format electronic, cât și pen- tru tipărire individuală.

Considerăm că acest ghid este o lucrare în curs de realizare, deoarece suntem conștienți că sugestiile și sfaturile dumneavoastră pot contri- bui la îmbunătățirea acestuia. Prin urmare, așteptăm cu interes reac- țiile și sugestiile dumneavoastră, pe care le puteți trimite în orice mo- ment pe portalul nostru de informații EUmigra www.eumigra.de.

Toate cele bune în drumul dumneavoastră în Saxonia-Anhalt!

KRZYSZTOF BLAU

DIRECTOR GENERAL AL AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V.

Krysztof Blau / Managing Director of AGSA e.V.
BINE AȚI VENIT ÎN SAXONIA-ANHALT!

CUVÂNT DE BUN VENIT AL PREȘEDINTELUI AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V.

Imigrația în Saxonia-Anhalt este un lucru valoros și landul nostru trebuie să depună eforturi și să îl promoveze și stimuleze în mod activ.
Cu cât imigranții se vor integra mai repede și cu mai mult succes în statul nostru, cu atât mai bine vom putea modela coexistența socie- tății noastre. (Conceptul de integrare a landului Saxonia-Anhalt (2020), p. 4.

Din ce în ce mai mulți cetățeni din întreaga Europă se îndreaptă spre Saxonia-Anhalt cu scopul de a munci și a trăi. Instrumentul liberei cir- culații a lucrătorilor oferă noi oportunități și speranțe la un salariu mai bun decât în țara de origine, la dezvoltare profesională și la crearea unui viitor pentru familie.

Salutăm călduros tendința de imigrație în statul nostru federal. În același timp, această schimbare îmbucurătoare aduce cu sine noi pro- vocări pentru o cultură generală de ospitalitate. Căci, în practică, drepturile garantate pentru lucrătorii din UE se dovedesc a fi adesea încă nerespectate. Mai mult ca oricând, este sarcina tuturor actorilor sociali să modeleze libera circulație a persoanelor într-o manieră echitabilă din punct de vedere social și să dezvolte în continuare mi- grația internă în UE ca pilon central al ideii europene: pe baza unui tratament egal și a unei participări sociale egale.

Prin acest ghid, noi, în calitate de editori, dorim să contribuim ca Sa- xonia-Anhalt să fie considerată de către imigranții europeni ca un loc atractiv pentru a munci și a trăi și ca un land cu structuri de sprijin bine poziționate pentru concetățenii noștri europeni.

Informația bine pregătită în limba maternă joacă un rol important în acest sens. Mai ales având în vedere numeroasele riscuri, obstacole și discriminări, aceasta este indispensabilă, deoarece poate contribui la exercitarea drepturilor garantate și la evitarea dezavantajelor sociale sau financiare. În calitate de organizație umbrelă a peste 40 de orga- nizații de imigranți, cunoaștem acest lucru datorită membrilor noștri din comunități și îl cunoaștem, de asemenea, în calitate de editori ai diferitelor ghiduri de orientare pentru imigranți.

Această broșură este o noutate de acest gen. Ca un compendiu, acesta combină pentru prima dată informații despre viața profesio- nală cu aspecte ale integrării sociale, în special pentru imigranții euro- peni. În același timp, acesta face legătura între reglementările fede- rale generale și referințele la ofertele și serviciile pentru cetățenii UE și familiile acestora în Saxonia-Anhalt.

Fie ca acest instrument de informare și orientare să vă faciliteze sosi- rea și vă permită să vă simțiți permanent ca acasă.

În numele consiliului de administrație al Auslandsgesellschaft, le urez tuturor cititorilor acestui ghid mult noroc în toate călătoriile lor în statul nostru federal!

DENNIS BUTEWITZ

PREȘEDINTE AL AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V.

Dennis Butewitz / Chairman of AGSA e.V.

Funded by:  Logos Funder