finden

Глава 3: Изучаване на немски език

1. ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК С ИНТЕГРАЦИОНЕН КУРС

Като гражданин на ЕС нямате право на участие в интеграционен курс и обикновено трябва сами да финансирате обучението си по немски език. Въпреки това Федералната служба за миграция и бежанци (BAMF) може да допусне Вас и членовете на Вашето семейство до интеграционен курс, ако Вие и членовете на Вашето семейство все още не говорите достатъчно добре немски език, не сте посещавали интеграционен курс и има свободни места в курса.

Интеграционният курс се състои от езиков курс и ориентационен курс, в който се преподават знания за правната система, историята и културата на Германия. Държавата поема половината от разходите за обучение. Трябва сами да покриете разходите за курса.

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

Ако вече сте достигнали езиково ниво В1, можете да се включите в професионални езикови курсове. При следните условия може да имате право да участвате в професионален езиков курс:

Ако

  • сте регистриран в Агенцията по заетостта като търсещ обучение, търсещ работа или безработен, или участвате в мерки за предпрофесионално обучение или подпомагано обучение, или
  • получавате обезщетение за безработица I и социално обезщетение съгласно SGB II, или
  • трябва да достигнете определено ниво на владеене на езика, за да придружите признаването на чуждестранна професионална
    квалификация или за достъп до професия, или ако
  • сте стажант/обучаем.
3. ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА

Един от начините за изучаване на немски език преди да пристигнете в Германия е Гьоте-институт, който е представен в много страни. Той популяризира познаването на немския език в чужбина и насърчава международното културно сътрудничество. По този начин можете да се възползвате от възможността да завършите един от многото езикови курсове на нива A1-C2 в родната си страна.

4. КУРСОВЕ ПО ЧУЖДЕЗИК, ПРЕДЛАГАНИ ОТ VOLKSHOCHSCHULE

В допълнение към многобройните онлайн езикови курсове, една от възможностите за изучаване на чужди езици (европейски езици, немски като чужд език) са езиковите курсове, предлагани от местните центрове за обучение на възрастни. Езиковите курсове по немски език за чужденци / немски като втори език са част от редовната програма на образователните центрове за възрастни на много места. В по-големите градове често се намират езикови курсове по български, полски, румънски, унгарски и т.н. Ако е необходимо, може да се наложи да потърсите търсения езиков курс и в близост до местоживеенето си. Езиковите курсове в центровете за обучение на възрастни (Volkshochschulen) са платени, но често са по-евтини в сравнение с други доставчици на езиково обучение.

Държавната асоциация на центровете за обучение на възрастни (Landesverband der Volkshochschulen) предлага преглед на центровете за обучение на възрастни в Саксония-Анхалт с интерактивна карта на отделните места.

5. ЕЗИКОВИ ТАНДЕМИ

Езиковите тандеми са безплатна възможност за изучаване на чужди езици. Такива езикови партньорства има в различни градове. В езиковия тандем изучаващите различни родни езици се подкрепят взаимно чрез лични срещи или друг вид обмен. Това може да е въпрос на опресняване на езиковите умения, разширяване на речника или междукултурен разговор.

За да намерите езиков тандем на място в Саксония-Анхалт, можете да използвате функцията за търсене на портала за езикови тандеми tandem.net или на портала за езикови партньори erstenachhilfe.de.

За студентите в Саксония-Анхалт университетите предлагат езикови тандеми, например Университетът "Мартин Лутер" в Хале-Витенберг и Университетът "Ото фон Герике" в Магдебург.

 

Funded by:  Logos Funder