finden

Rozdział 3: Nauka języka niemieckiego

1. NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z KURSEM INTEGRACYJNYM

Obywatele UE nie mają prawa do dopuszczenia do kursu integracyjnego i z reguły muszą sami finansować nauczyciela języka niemieckiego. Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) może natomiast dopuścić daną osobę i jej krewnych do kursu integracyjnego, jeśli nie znają oni dostatecznie języka niemieckiego, nie chodzili na kurs integracyjny oraz gdy są wolne miejsca. Kurs integracyjny składa się z kursu językowego i kursu orientacyjnego, na którym przekazywana jest wiedza na temat porządku prawnego, historii i kultury Niemiec. Państwo pokrywa połowę kosztów nauki. Własny wkład kosztów pokrywa kursant.

 

2. ZAWODOWE KURSY JĘZYKOWE

Po osiągnięciu poziomu językowego B1 można uczestniczyć w kursach języka zawodowego.

Po spełnieniu poniższych wymagań uprawnienie do udziału w kursie języka zawodowego mogą uzyskać poniższe osoby

3. NAUKA NIEMIECKIEGO ZA GRANICĄ

Możliwość nauki języka niemieckiego już przed pobytem w Niemczech dają filie Instytutu Goethego znajdujące się w wielukrajach. Wspiera on znajomość języka niemieckiego za granicą i dba o międzynarodową współpracę kulturalną. Dzięki temu można w swojej ojczyźnie skorzystać z możliwości ukończenia wielu kursów językowych na poziomie A1–C2.

4. OFERTY NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH

Oprócz licznych kursów językowych online, możliwość nabycia znajomości języka obcego (języki europejskie, niemiecki jako język obcy) dają również kursy językowe lokalnych uniwersytetów ludowych. Kursy języka niemieckiego dla obcokrajowców / niemiecki jako drugi język należą w wielu miejscach do regularnej oferty na uniwersytecie ludowym. W większych miastach często odbywają się m.in. kursy języka bułgarskiego, polskiego, rumuńskiego, węgierskiego. Ewentualnie trzeba sprawdzać również w okolicy miejsca zamieszkania, aby znaleźć poszukiwany i odpowiedni kurs językowy. Kursy językowe na uniwersytetach ludowych są płatne, jednak często tańsze w porównaniu z innymi oferentami nauki języków. Stowarzyszenie Uniwersytetów Ludowych Landu oferuje zestawienie uniwersytetów ludowych w Saksonii-Anhalt z interaktywną mapą poszczególnych placówek.

 

5. WYMIANA JĘZYKOWA

Bezpłatną możliwością nauki języka obcego jest wymiana językowa. W różnych miastach i miejscowościach są takie partnerstwa językowe. W ramach wymiany językowej osoby uczące się mówiące różnymi językami pomagają sobie poprzez spotkania osobiste lub inne sposoby kontaktu. Może to być odświeżenie znajomości języka, celowe poszerzenie słownictwa czy też pogawędki międzykulturowe. Aby znaleźć wymianę językową na miejscu w Saksonii-Anhalt, można skorzystać z funkcji wyszukiwania portalu wymiany językowej tandem.net  lub z portalu partnerów językowych erstenachhilfe.de.

Studentom w Saksonii-Anhalt wymianę językową oferują szkoły wyższe, na przykład Uniwersytet im. Martina Lutra Halle-Wittenberga oraz Uniwersytet im.

Otto von Guericke w Magdeburgu.

 

Funded by:  Logos Funder