finden

Rozdział 11: Tworzenie sieci kontaktów i uczestnictwo w życiu społecznym

©iStock - PeopleImages
1. ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE W SAKSONII-ANHALT

Obywatele Unii mają często dobre powiązania społeczne i cyfrowe w swojej społeczności. Wymiana informacji odbywa się wielokrotnie przez różne sieci społeczne. Niektórzy migranci są ponadto zorganizowani w organizacjach migrantów. Stowarzyszenia i organizacje obywateli UE w Saksonii-Anhalt są obecnie nie tylko w regionach metropolitarnych Magdeburga i Halle, jednak tutaj wykazują dużą aktywność.

Za pośrednictwem stowarzyszeń będących miejscami spotkań społecznych i animatorami organizacyjnymi oferowane są wydarzenia i wsparcie, na przykład w nauce języka. Stowarzyszenia migrantów z Europy są w szczególności wartościowymi punktami kontaktu dla nowo przybyłych Europejczyków.

Do największych przedstawicielstw interesów migrantów również z Europy należy w Saksonii-Anhalt działające w całym landzie stowarzyszenia AGSA e.V. i LAMSA e.V. Obydwa stowarzyszenia mają największą liczbę członków będących imigrantami i poprzez swoje organizacje członkowskie przygotowują różnorodne oferty. Wiele organizacji członkowskich jest kierowanych przez rodaków z Europy.

Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. (AGSA) jest związkiem zrzeszającym 46 organizacje członkowskie, które angażują się we współżycie demokratyczne oraz uczestnictwo w życiu społecznym na zasadach równości niezależnie od pochodzenia, religii, języka i innych cech. Reprezentowane w AGSA działające głównie dobrowolnie stowarzyszenia i organizacje migrantów zapewniają migrantom socjalne punkty kontaktu. einewelt haus w Magdeburgu jest miejscem
zaangażowania międzykulturowego i nawiązywania kontaktów. Ze względu na wydarzenia takie jak kawiarnia językowa różnorodne oferty kulturalne stowarzyszeń AGSA uchodzi za otwarty dom dla zainteresowanych ze wszystkich krajów oraz umożliwia otwarte poznawanie się różnych kultur.

Sieć organizacji migrantów landu Saksonia-Anhalt (LAMSA) reprezentuje od 2008 roku na poziomie landu interesy polityczne, ekonomiczne oraz społeczne i kulturalne osób będących imigrantami. Swoją rolę określa jako ich orędownik i jest dostępna jako punkt kontaktu w innych krajach związkowych dla rządów landów, wszystkich stowarzyszeń związanych z migracją polityczną, instytucji oraz innych organizacji migrantów. W marcu 2014 roku założono LAMSA jako stowarzyszenie użyteczności publicznej. Obecnie w LAMSA reprezentowanych jest ponad 100 organizacji i pojedynczych osób różnego pochodzenia, tożsamości kulturowej oraz przynależności religijnej.

Obydwa stowarzyszenia wraz ze swoimi organizacjami migrantów oferują różnorodne oferty dla nowo przybyłych osób z Europy i świata. Zaliczają się do tego:

• usługi doradców językowych

• doradztwo w języku ojczystym

• wydarzenia takie jak kawiarnie językowe, kursy szycia, kursy językowe, dokształcanie

• oferty z obszaru kształcenia, jak pomoc w zadaniach domowych

• oferty kształcenia rodziców

• oferty integracji społecznej i zaangażowania dobrowolnego

Stowarzyszenia członkowskie zorganizowane w AGSA i LAMSA reprezentują międzynarodową różnorodność interesów i punktów widzenia, kultur oraz aktywności. Wiele z nich stanowi punkt kontaktowy i kontakt dla migrantów z całej Europy. Tutaj Europejczycy organizują się w wymianę dwustronną, pielęgnację języka i kultury oraz wsparcie przy przyjeździe i aklimatyzacji w Saksonii-Anhalt:

Te organizacje angażują się w propagowanie aktywnego życia i pracy w Unii Europejskiej:

 

DOBRZE WIEDZIEĆ:

osoby zainteresowane zaangażowaniem się lub chcące pozyskiwać wolontariuszy jako stowarzyszenie, mogą skorzystać z portalu zaangażowania w Halle. Tutaj spotykają się osoby z wielu kultur, które chcą coś zrobić na miejscu.

2. FORA WYMIANY SPOŁECZNOŚCI EUROPEJSKICH

Migracja obywateli z Unii Europejskiej do Saksonii-Anhalt zwiększa się stale od lat. Mieszka tutaj stosunkowo dużo osób będących imigrantami, w tym wiele z dyplomem szkoły wyższej lub żyjące tutaj już od dłuższego czasu. Rzeczywiście na historię migracji w Saksonii-Anhalt istotnie wpływa dynamika w Europie – a obywatele Unii są ilościowo największą grupą migrantów. Duża część komunikacji w społecznościach odbywa się przez różne kanały mediów społecznościowych. Tutaj znajdują się właściwe dla społeczności fora wymiany i grupy zainteresowań, na czatach wymieniane są odpowiedzi i porady na temat często dyskutowanych przykładów z życia, regulacji problemów. W projekcie EUmigra prowadzonym przez Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. przedstawiciele sieci publikują w wielu językach europejskich informacje w sieci społecznościowej Facebook. Tutaj
znajduje się niemiecka „strona główna” wydziału migracji UE dla Saksonii-Anhalt oraz dotychczas osiem stron zależnych:

Inicjatywy, jakie oferują np. kawiarnie spotkań i kawiarnie językowe w Magdeburgu:

 

3. UCZESTNICTWO W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

Obywatele UE mieszkający w Niemczech mają aktywne i pasywne prawo wyborcze w wyborach samorządowych. Nie jest konieczne wcześniejsze wykazanie zamiaru uczestnictwa w wyborach i wpisanie się do spisu wyborców. W Niemczech umieszczenie w spisie wyborców w wyborach samorządowych następuje automatycznie.

Obywatele UE wybierają lub kandydują na tych samych warunkach co obywatele kraju miejsca zamieszkania. Jeśli obywatele muszą przez jakiś czas mieszkać w kraju lub gminie, aby zyskać prawo do wybierania lub kandydowania, dotyczy to każdego.

4. ZAANGAŻOWANIE W RADZIE OBCOKRAJOWCÓW

Rady obcokrajowców to z reguły wybierane przez migrantów gminne gremia polityczne do reprezentowania interesów wszystkich osób będących imigrantami. Angażują się one w sprawy równouprawnienia i uczestnictwo migrantów w życiu na równych zasadach oraz wspomagają na różne sposoby działania niezbędne dla procesów integracji między organami, instytucjami, podmiotami oraz innych grupami interesów. W Saksonii-Anhalt rady obcokrajowców w Magdeburgu i Halle koordynują liczne inicjatywy wsparcia dla wszystkich migrantów. Za pośrednictwem rad obcokrajowców i odpowiednich stron serwisowych osoby zainteresowane mogą również uzyskać kontakty do ważnych sieci pracy integracyjnej w landzie.

5. CZŁONKOSTWO W KLUBIESPORTOWYM

Inną dobrą możliwością kontaktów społecznych i uczestnictwa jest działalność i ewentualnie członkostwo w klubie sportowym. W Saksonii-Anhalt jest bardzo wiele różnych klubów sportowych, ponieważ rodzina sportowa LSB Saksonii-Anhalt liczy sobie obecnie ponad 3100 z nich. Są one otwarte dla wszystkich obywateli landu między Starą Marchią a powiatem Burgenland i oferują dyscypliny sportowe uprawiane na zewnątrz oraz w hali indywidualnie i w drużynie.

Za pomocą formularza wyszukiwania Związku Sportowego Landu Saksonia-Anhalt można dokładnie szukać klubów w pobliżu swojego miejsca zamieszkania lub w okolicy, – w zależności od ulubionej dyscypliny.

 

Funded by:  Logos Funder