finden

Rozdział 2: Mieszkalnictwo

1. ZNALEZIENIE ODPOWIEDNIEGO MIESZKANIA

Migranci z UE mają swobodny wybór w poszukiwaniu mieszkania i zakupu nieruchomości. Z własnego kraju pochodzenia można w Niemczech wynająć mieszkanie lub kupić nieruchomość. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących w Niemczech przepisów prawa. Podczas szukania mieszkania na miejscu ważnymi punktami kontaktu są spółdzielnie mieszkaniowe. Również lokalny urząd mieszkaniowy może być pomocny w szukaniu mieszkania. Często mieszkania są tam udostępniane przez pośrednictwo bezpośrednio. W przypadku dużego pośpiechu lub chęci mieszkania w aglomeracji zalecane jest skorzystanie z usług pośrednika nieruchomości. Należy pamiętać: pośrednik nieruchomości w przypadku zakończonej powodzeniem czynności pośrednictwa może pobrać wynagrodzenie za pośrednictwo lub prowizję pośrednika . Dlatego należy porównać wiele ofert. Prowizja maklerska dla najemcy może wynosić maksymalnie dwa czynsze bez opłat. Również lokalny urząd mieszkaniowy może być pomocny w szukaniu mieszkania. Często mieszkania są tam udostępniane przez pośrednictwo bezpośrednio.

Sytuacja w Saksonii-Anhalt: rynek mieszkaniowy w porównaniu ze średnią krajową w Niemczech i w szczególności z dużymi miastami w zachodnich Niemczech ma relatywnie przystępne ceny za mieszkania wynajmowane oraz własne. Stabilność cen najmu w niektórych miastach wynika między innymi z rozwiniętej struktury spółdzielni, dla których charakterystyczne są przystępne cenowo nieruchomości mieszkaniowe.

Ponadto w wielu miastach i gminach Saksonii-Anhalt są mieszkania socjalne. Z reguły mogą być one wynajmowane tylko osobom o niskich dochodach. Potrzebne jest do tego zaświadczenie o uprawnieniu do mieszkania, które można uzyskać w swoim lokalnym urzędzie mieszkaniowym. Do indywidualnego szukania mieszkania odpowiednie są wiodące na rynku portale internetowe, jak

www.immobilienscout24.de ,

www.immowelt.de

czy www.immonet.de.

Zasadniczo skuteczne jest pozostawienie anonsu, dzięki czemu również wynajmujący mogą kontaktować się z poszukującymi, co pozwoli na lepsze dopasowanie.

Wspierają przy tym również lokalne grupy na Telegramie dedykowane poszukiwaniu mieszkania lub „Sharing is Caring”. Oczywiście poszczególne nazwy tych grup są inne w zależności od lokalizacji.

W Halle jest to na przykład

www.t.me/WohnenInHalle i www.t.me/hallecare817.

 

DOBRZE WIEDZIEĆ

Planując dłuższy pobyt lub przeprowadzkę do Niemiec zaleca się tymczasowe zamieszkanie u znajomych. Należy sprawdzić, czy wynajmujący zezwala na
podnajem.

Realistyczne perspektywy własnego mieszkania uzyskuje się mając pracę lub dysponując zaświadczeniami o dochodzie.

2. UMOWA NAJMU

Umowa najmu reguluje prawa i obowiązki najemcy oraz zawiera regulacje dotyczące bieżących kosztów. W Niemczech umowy najmu są z reguły zawierane na piśmie. Wynajmujący nie ma jednak takiego obowiązku. Należy jednak nalegać na zawarcie pisemnej umowy najmu. W razie sporu jest to ważny dokument. W Niemczech regułą są umowy najmu na czas nieokreślony. Na (wzorze) umowy najmu mieszkania pokazano, na jakie kwestie zwrócić uwagę podczas wprowadzania się.

Przed zawarciem umowy najmu należy dokładnie obejrzeć każdy pokój z wynajmującym i ewentualnie zwrócić uwagę na konieczne prace renowacyjne. Sprawdzić, czy sprawne jest ogrzewanie, gniazdka i przyłącza. Wady stwierdzone podczas przekazywania mieszkania należy spisać w protokole wprowadzenia. To samo dotyczy wyprowadzki z mieszkania. Stan przekazanego mieszkania należy spisać w protokole wyprowadzki.

3. NAJEM I KAUCJA ZA NAJEM

Najem wynajmowanego mieszkania wiąże się z czynszem bez opłat i kosztami doprowadzania ogrzewania, ciepłej wody, ewentualnie gazu oraz kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego (czynsz z opłatami). Koszty elektryczności oraz telefonu i Internetu są rozliczane z reguły na podstawie osobistych płatności zaliczkowych na rzecz partnerów umowy. Jeśli wynajmujący z biegiem czasu chce podwyższyć cenę najmu, może to zrobić tylko po spełnieniu określonych warunków. W umowie najmu ustalane jest z reguły zabezpieczenie najmu (kaucja). Wysokość kaucji można negocjować. Kaucja może jednak wynosić maksymalnie 3 czynsze bez opłat (czynsz miesięczny bez kosztów dodatkowych). Kaucja za najem jest przekazywana wynajmującemu przez najemcę. Najemca może zapłacić kaucję w 3 ratach miesięcznych. Pierwsza rata jest wymagalna w momencie rozpoczęcia umowy najmu.

DOBRZE WIEDZIEĆ

O ryzykach i zdarzeniach w związku z mieszkaniem i umowami najmu Niemiecki Związek Najemców informuje w dziale Prawo najmu na swojej stronie internetowej.

4. NIEDOBÓR MIESZKAŃ

W przypadku zauważenia wad lub usterek (technicznych) w mieszkaniu najemca musi o nich powiadomić wynajmującego, aby wada została usunięta przez niego w jak najszybszym czasie. Ważne jest, aby zrobić to pisemnie i ustalić termin usunięcia wady. Do czasu usunięcia wady czynsz może zostać zredukowany (zmniejszony) w zasadnym zakresie.

DOBRZE WIEDZIEĆ:

przed obniżeniem czynszu należy uzyskać poradę. Niezasadne obniżenie czynszu grozi wypowiedzeniem ze strony wynajmującego.

5. WYPOWIEDZENIE MIESZKANIA

W przypadku bezterminowej umowy najmu wypowiedzenie jest zasadniczo możliwe z terminem 3-miesięcznym . Nie ma przy tym znaczenia, jak długo najemca wynajmuje już mieszkanie. Wypowiedzenie musi zostać złożone pisemnie . Jeśli najpóźniej do 3. dnia roboczego miesiąca wypowiedzenie zostanie przekazane wynajmującemu, ten miesiąc już zalicza się do okresu wypowiedzenia.

Istnieje również możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. Można z niej jednak skorzystać tylko wtedy, gdy została jednoznacznie wskazana w umowie najmu. Wynajmujący musi przestrzegać ustawowych terminów wypowiedzenia i nie może ich skracać według własnego upodobania.

6. DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest państwową pomocą dla osób z niskim dochodem. Można go przyznać na wniosek. Dodatek mieszkaniowy ma postać

  • dopłaty do najmu w przypadku wynajmowania mieszkania lub pokoju lub
  • dodatku na pokrycie obciążeń w przypadku zamieszkania we własnym domu lub mieszkaniu.

Dopłatę mogą otrzymać tylko osoby, które faktycznie przebywają na terenie państwa i są uprawnione do swobodnego przemieszczania się na podstawie ustawy o ogólnym swobodnym przemieszczaniu się obywateli Unii (FreizüG/UE). Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany – z reguły od początku miesiąca złożenia wniosku na okres dwunastu miesięcy–. Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w organach odpowiedzialnych za dodatki mieszkaniowe powiatów, miast na prawach powiatu oraz w gminach zamieszkałych przez ponad 20 000 osób. Do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy w Saksonii-Anhalt należy korzystać ze wskazanych formularzy.

DOBRZE WIEDZIEĆ:

prawa do dodatku mieszkaniowego nie mają osoby korzystające z tak zwanych transferów, w których są już uwzględnione koszty utrzymania, jak na przykład zasiłek dla bezrobotnych II i zasiłek socjalny na podstawie k.s. II („Hartz IV”), podstawowe zabezpieczenie dla osób starszych i w razie ograniczenia możliwości zarobkowania, a także pomoc w utrzymaniu wg k.s. XII itd.).

MATERIAŁY I PORTALE INFORMACYJNE

Antragsformulare und Informationen um den Wohngeldanspruch: Ministerium für Infrastruktur und Digitales
www.mid.sachsen-anhalt.de/infrastruktur/bauen-und-wohnen/wohngeld/

Willkommen in Deutschland

 

Funded by:  Logos Funder